Webbsändning av LedarskapsArenan

Följ LedarskapsArenan live den 22:a februari. Fyra av seminarierna sänds live. Sändningarna startar 09.00

  • Organisering på tvären – Vilka är vi till för? kl 09.30-10.00
  • Former för engagemang och finansiering – Ett föränderligt fält kl 11.15-12.00
  • Makt och ansvarsutkrävande i nya relationer och partnerskap 13.00-13.40
  • Former för organisering och vägar till finansiering 14.45-15.20

Följ sändningen via vår youtubekanal: www.youtube.com/ideellarena/live

Skrivet av Katarina Gustafsson.