Webbseminarium: En plats med plats för engagemang

Nyligen anordnade Folkbildningsrådet ett webbseminarium för att presentera rapporten Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang, som nu finns att se i efterhand. Folkbildningsrådet skriver om seminariet att ”I en tid då demokratin möter stora utmaningar är det medborgerliga engagemanget kanske viktigare än någonsin. I Folkbildningsrådets rapport Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang jämförs folkhögskoledeltagarnas engagemang som samhällsmedborgare med engagemanget bland befolkningen i stort. Rapporten visar på att folkhögskolan är en plats som drar deltagarna in i ett samhällsengagemang på ett särskilt sätt. Vad kan vi lära av folkhögskolornas idéer och arbetssätt? Har vi råd att inte ta tillvara och stärka folkhögskolans potential och betydelse för demokratin?”

Rapporten presenteras under seminariet av forskarna Lars Svedberg från Marie Cederschiölds högskola och Erik Sjöstrand, tidigare vid Handelshögskolan i Stockholm och numera Ideell Arenas verksamhetschef. Medverkar gör även Gunilla Svantorp, riksdagsledamot (S) och ordförande i utbildningsutskottet, Anna Jähnke, regionstyrelseledamot (M) Region Skåne, och Felicia Hedström, rektor för Jakobsbergs folkhögskola.

Se seminariet här.

Rapporten Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang finns att läsa och ladda ner här.

Skrivet av Karin Forsberg.