Akademisk trädgård

På våra seminarier kallade Akademisk trädgård står forskningen i centrum. En utforskande mötesplats där samtalet kretsar kring nya forskningsrön publicerade i en tidskrift eller en nyligen försvarad avhandling.