LedarskapsArenan

LedarskapsArenan är vår största mötesplats där aktuella frågor för organisationer diskuteras och belyses av forskning på området med tyngdpunkt på forskning om civilsamhället och dess styrning och ledning. En möjlighet att förstärka dialogen med andra organisationer och forskare och i det skapa förutsättningar för genomtänkt utveckling.

Save the date: LedarskapsArenan 2022

DATUM: 10 Februari 2022

TID: 12:00 den 10 februari till 13:00 den 11 februari

Läs mer!