Strategiforum

Ideell Arenas strategiforum är en mötesplats där ledare med ansvar för strategifrågorna möts. Här får du ta del av de absolut senaste rönen på forskningsfronten och av särskilt framgångsrika organisationers strategiska utvecklingsarbete. Partners i Ideell Arena går gratis, övriga betalar 200 kr.

Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen

DATUM: 11 Mars 2021

TID: 08:15–10:00

Läs mer & anmäl dig!
Visa tidigare events
Strategisk ledning i förändring - Datum: 18 Oktober 2011Forskningsfronter & Paradoxer - Datum: 24 November 2011Strategier för förändring och utveckling – en balansakt på den vassa eggen - Datum: 23 Februari 2012Strategi – en praktik i den lokala vardagen, långt ifrån centrala planeringsprocesser - Datum: 14 Juni 2012Förändringsarbete i praktiken - Datum: 23 Januari 2013Ideologi som strategiskt verktyg – Ideologi för prat eller för handling? - Datum: 31 Maj 2013Pengar, pengar, pengar – Långsiktig finansiering med uppdraget i fokus - Datum: 08 November 2013Strategiskt arbete med sociala medier - Datum: 13 Maj 2014Hur håller jag uppdraget i fokus när det offentliga knackar på dörren? - Datum: 01 September 2014Ensam är inte stark! Om delat ledarskap - Datum: 06 Maj 2015Påverkansarbete 2.0 - Datum: 20 Oktober 2015Medarbetarskap – Att avstå formell makt som ledarskapsidé - Datum: 26 November 2015Hybridresan - Datum: 17 Maj 2016Att göra en kvalificerad gissning om framtiden - Datum: 22 Juni 2016Vad styr vår digitala utveckling? – Om digital kompetens i ideell sektor - Datum: 06 September 2016Den ideella sektorn i en tid av förändring – Öppna, toleranta och inkluderande? - Datum: 12 December 2016Volunteering through mobile technologies - Datum: 20 Juni 2017Jämställdhet – hur svårt kan det vara? - Datum: 14 September 2017Möjligheter, målkonflikter och kulturkrockar i samarbetet mellan näringslivet och civilsamhället - Datum: 11 Januari 2018Vad kan ideella organisationer lära genom att anställa en forskare? - Datum: 25 Maj 2018Konsulter i civilsamhället - Datum: 31 Augusti 2018Frukostsamtal om att arbeta i civilsamhället - Datum: 21 September 2018Eftervalsanalys med Erik Amnå - Datum: 04 Oktober 2018Lunchsamtal om betydelsen av en överenskommelse mellan offentlig och idéburen sektor - Datum: 26 Oktober 2018Är det svenska civilsamhället europeiserat? - Datum: 20 Maj 2019Strategiforum 18 november - Datum: 18 November 2019Innovationslabb för social inkludering - Datum: 24 Mars 2020Kampen om kunskap? – Strategier för samverkan - Datum: 03 Juni 2020Strategiforum om hållbara investeringar och placeringar - Datum: 27 Augusti 2020Forskning i ideologins tjänst - Datum: 15 Oktober 2020